FOCUSGEMEENTE ALKMAAR GAAT VOL VOOR SCHOON

“Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden”

ALLE VIJF PIJLERS

Alkmaar is één van de tien focusgemeenten in het Gemeenteprogramma Zwerfafval. Als focusgemeente gaat de stad  aan de slag met alle vijf pijlers van het gemeenteprogramma. En de resultaten van de zwerfafvalaanpak worden uitgebreid gemonitord. Rob Petersen, programmamanager Schoon Alkmaar, vertelt.

DOEN WAT WERKT

Het Gemeenteprogramma Zwerfafval bestaat uit vijf pijlers met vier zwerfafvalmodules. Gemeenten die meedoen aan het programma kiezen samen met NederlandSchoon met welke modules ze aan de slag willen. Alle deelnemers doen ook aan zwerfafvalmonitoring. “Er zit veel overlap tussen ons programma Schoon Alkmaar en het Gemeenteprogramma Zwerfafval van NederlandSchoon. Op veel zaken waar wij mee bezig zijn wordt advies en ondersteuning geboden. We proberen nieuwe dingen uit, maar haken ook graag aan op bewezen oplossingen”, aldus Rob.

 We proberen nieuwe dingen uit en haken graag aan op bewezen oplossingen

 

ROB PETERSEN | GEMEENTE ALKMAAR

VOL VOOR SCHOON

“ In 2018-2019 geven wij met onze zwerfafvalvergoeding flink gas. Deels in de vorm van een grote uren inzet. Zo besteden wij wekelijks gemiddeld zo’n 70 uur aan het programma met projectmanagement, communicatie, Schoon Belonen en natuurlijk ook de daadwerkelijke uitvoering. Daarnaast gebruiken wij de vergoeding voor materialen zoals de wrappings om afvalbakken. Ook campagnes om bewustwording te creëren en daadwerkelijke gedragsverandering teweeg te brengen, worden uit de zwerfafvalvergoeding gefinancierd.”

“We meten en monitoren wat we doen om te kijken of het effect heeft. Zo proberen we te leren terwijl we doen. Eerst brengen we goed in kaart waar de pijn zit. En dan gaan we prioriteiten stellen. In de gebieden waar je de hoogste kwaliteit wilt halen, ga je het snelst onderuit. Die pakken we als eerste aan. En daar hebben we een monitoringprogramma voor staan. Voor de Schoonste Winkelgebied Verkiezing wordt er ook gemonitord. Zo houden we een vinger aan de pols,” aldus Rob.

GEWRAPTE AFVALBAKKEN

“Het oog wil ook wat. Dit geldt wat ons betreft ook voor de afvalbakken. Op verschillende plaatsen in de Alkmaarse binnenstad voorzien wij de afvalbakken van een wrapping met historische foto’s van hoe de locatie er vroeger uitzag. Wij verwachten dat er met deze aantrekkelijke afvalbakken minder afval op straat belandt. Daarnaast onthullen wij begin april een aantal gewrapte duobakken met een aparte inzameling voor plastic, blik en drinkpakken en restafval. En ook hier geldt meten = weten. Als het gescheiden inzamelen met de duobakken toeneemt, willen we deze ook in andere winkelgebieden gaan toepassen”.

DE GROOTSTE STADSSCHOONMAAK VAN NEDERLAND

Tijdens de Landelijke Opschoondag staken alle Alkmaarse opruiminitiatieven de handen uit de mouwen voor de Alkmaar City Cleanup. Op 25 locaties in en rond de stad werden clean-ups georganiseerd. Zo wilde Alkmaar het record van grootste stadsschoonmaak van Nederland vestigen. In totaal hebben 783 Alkmaarders deelgenomen en met zijn allen meer dan 1000 kilo zwerfafval opgeruimd. Voor volgend jaar is het verbreken van het eigen record het doel. Gelukkig houdt een aantal van de deelnemende initiatieven het niet bij één keer per jaar zwerfafval opruimen. In Alkmaar kun je op verschillende locaties meerdere keren per jaar helpen om de stad zwerfafvalvrij te maken.

DIT BIEDT HET GEMEENTEPROGRAMMA ZWERFAFVAL

ADVIES OF AAN DE SLAG?

Meer weten over het Gemeenteprogramma?
Neem contact op met een gemeenteadviseur in jouw regio.

VIND JOUW ADVISEUR

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden